Tag: geografia klasa 2 podręcznik podstawa

Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Szerszy kontekst

Chociaż nie każdy uczeń ma obowiązek zdawania matury z geografii, każdy licealista musi zrealizować co najmniej dwa lata nauki tego przedmiotu na poziomie podstawowym. Wymagania określone w podstawie programowej dla poziomu podstawowego są inne niż te dla osób w klasach rozszerzających geografię. Uczniowie planujący przystąpienie do egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu muszą opanować więcej wiadomości, a ich wiedza jest bardziej szczegółowa. Z tego powodu dla uczniów z różnych klas przygotowano dwa odmienne podręczniki obejmujące nieco inne treści. Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to pozycja dedykowana uczniom klas drugich szkół średnich, a więc liceów i techników. Stanowi bezpośrednią kontynuację pierwszej części podręcznik pod tym samym tytułem i wiąże się z nią w sposób logiczny. Drugi tom publikacji nawiązuje do wiedzy, którą młodzież powinna posiadać już po pierwszej klasie, dzięki czemu może przedstawić poszczególne tematy nieco bardziej szczegółowo.

Świadomi obywatele świata

Jednym z głównych celów nauki geografii w szkole ponadpodstawowej jest ukazanie młodym ludziom zależności pomiędzy różnymi procesami i zjawiskami rozgrywającymi się na świecie. Uczę po wykładzie z tego przedmiotu powinien potrafić wskazać, jak powiązania w środowisku przyrodniczym i geograficznym, a także relacje społeczne i polityczne są w stanie wpływać na jego codzienne życie. Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-2-podrecznik-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-agnieszka-malag-p-1377987.html) oprócz kształtowania pewnych pożądanych postaw ma za zadanie także przekazać pewną dozę wiadomości oraz umiejętności. Pracując z podręcznikiem wydawnictwa Operon, można nauczyć się między innymi:

 • interpretować mapy oraz dane liczbowe
 • określać współrzędne geograficzne
 • pozyskiwać potrzebne wiadomości z różnych źródeł informacji geograficznej
 • przedstawiać czynniki klimatotwórcze decydujące o różnorodności klimatu na planecie
 • porównywać strukturę PKP poszczególnych państw znajdujących się w różnych rejonach świata
 • charakteryzować zróżnicowanie religijne świata.

Budowa podręcznika

Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe składa się z siedmiu działów, w ramach których umieszczono tematy obejmujące mniejsze, bardziej szczegółowe partie materiału. Po każdym rozdziale znajduje się podsumowanie ułatwiające powtarzanie wiadomości przed kartkówką czy sprawdzianem. W publikacji znaleźć można następujące działy:

 • rozwój społeczno-gospodarczy świata
 • procesy demograficzne 
 • gospodarka
 • rolnictwo
 • przemysł
 • usługi
 • człowiek a środowisko.
Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com