Autor:

Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Szerszy kontekst

Chociaż nie każdy uczeń ma obowiązek zdawania matury z geografii, każdy licealista musi zrealizować co najmniej dwa lata nauki tego przedmiotu na poziomie podstawowym. Wymagania określone w podstawie programowej dla poziomu podstawowego są inne niż te dla osób w klasach rozszerzających geografię. Uczniowie planujący przystąpienie do egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu muszą opanować więcej wiadomości, a ich wiedza jest bardziej szczegółowa. Z tego powodu dla uczniów z różnych klas przygotowano dwa odmienne podręczniki obejmujące nieco inne treści. Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to pozycja dedykowana uczniom klas drugich szkół średnich, a więc liceów i techników. Stanowi bezpośrednią kontynuację pierwszej części podręcznik pod tym samym tytułem i wiąże się z nią w sposób logiczny. Drugi tom publikacji nawiązuje do wiedzy, którą młodzież powinna posiadać już po pierwszej klasie, dzięki czemu może przedstawić poszczególne tematy nieco bardziej szczegółowo.

Świadomi obywatele świata

Jednym z głównych celów nauki geografii w szkole ponadpodstawowej jest ukazanie młodym ludziom zależności pomiędzy różnymi procesami i zjawiskami rozgrywającymi się na świecie. Uczę po wykładzie z tego przedmiotu powinien potrafić wskazać, jak powiązania w środowisku przyrodniczym i geograficznym, a także relacje społeczne i polityczne są w stanie wpływać na jego codzienne życie. Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-2-podrecznik-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-agnieszka-malag-p-1377987.html) oprócz kształtowania pewnych pożądanych postaw ma za zadanie także przekazać pewną dozę wiadomości oraz umiejętności. Pracując z podręcznikiem wydawnictwa Operon, można nauczyć się między innymi:

 • interpretować mapy oraz dane liczbowe
 • określać współrzędne geograficzne
 • pozyskiwać potrzebne wiadomości z różnych źródeł informacji geograficznej
 • przedstawiać czynniki klimatotwórcze decydujące o różnorodności klimatu na planecie
 • porównywać strukturę PKP poszczególnych państw znajdujących się w różnych rejonach świata
 • charakteryzować zróżnicowanie religijne świata.

Budowa podręcznika

Geografia 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe składa się z siedmiu działów, w ramach których umieszczono tematy obejmujące mniejsze, bardziej szczegółowe partie materiału. Po każdym rozdziale znajduje się podsumowanie ułatwiające powtarzanie wiadomości przed kartkówką czy sprawdzianem. W publikacji znaleźć można następujące działy:

 • rozwój społeczno-gospodarczy świata
 • procesy demograficzne 
 • gospodarka
 • rolnictwo
 • przemysł
 • usługi
 • człowiek a środowisko.
Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

Matematyka do opanowania

Każda wiedza jest do opanowania. Wszystkiego można się nauczyć, jeżeli ma się dobre chęci. Wystarczy tylko otworzyć swój umysł, aby przekonać się, że wszystkie pojęcia z jakimi mamy do czynienia w życiu są przyjazne. W szczególności z tego powinni zdać sobie sprawę uczniowie, którzy próbują zrozumieć tajniki różnych przedmiotów z jakimi mają do czynienia każdego dnia w szkole. Młodzi ludzie, w szczególności w szkole średniej, będą musieli mocniej przyłożyć się do nauki. Pomogą im w tym podręczniki, jakie wybiorą dla nich poszczególni nauczyciele. Wśród takich podręczników znaleźć się może “Matematyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia” Adama Konstantynowicza, Małgorzaty Pająk i Anny Konstantynowicz (https://www.taniaksiazka.pl/matematyka-2-podrecznik-szkola-branzowa-i-stopnia-adam-konstantynowicz-p-1377982.html).

Dobry podręcznik

Każdy nauczyciel odczuwa na sobie ogromną presję, ponieważ samodzielnie musi wybrać książki, które jego zdaniem będą najlepsze do nauczania. Dzisiejsza oferta edukacyjna jest tak ogromna, że wybór najlepszych książek nie jest naprawdę łatwy. Można być jednak pewnym, że każda książka tworzona jest przez prawdziwych profesjonalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie pomocne przy tworzeniu podręczników. Tak było właśnie w przypadku Adama Konstantynowicza, Małgorzaty Pająk i Anny Konstantynowicz. Stworzyli oni książkę dla klasy drugiej szkoły branżowej, która w łatwy i przystępny sposób umożliwia przekazanie odpowiedniej wiedzy wszystkim uczniom. Nawet takim, którzy do tej pory nie przykładali dużej uwagi do tego, aby poznać poszczególne zagadnienia matematyczne.

Zagadnienia matematyczne

W “Matematyka 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia”  znaleźć można cztery podstawowe działy: Układy równań, Planimetria, Trygonometria, Geometria analityczna. Może ich nazwy nie są zbyt zachęcające, ale wiedza w nich zawarta jest naprawdę fascynująca. Nawet osoby, które do tej pory niezbyt przyjaźnie podchodziły do zagadnień matematycznych przekonają się, że matematykę naprawdę da się lubić. Wszystkie tematy poruszane w książce są bardzo dokładnie omawiane na podstawie zadań krok po kroku. Wiedza zawarta w środku zawsze jest odpowiednio podsumowana, dzięki czemu najważniejsze informacje zawsze zostają w głowie młodego ucznia. Dzieci będą miały szansę także na rozwiązanie wielu przykładowych ćwiczeń samodzielnie, aby mieć pewność, że robią postępy w nauce. Wiedza matematyczna zawsze będzie potrzebna, dlatego nie można się jej obawiać. Ten podręcznik zgodny jest z nową podstawą programową i został tak opracowany, aby móc przeprowadzić dwie godziny nauczania w tygodniu.

Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com

Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Historia wcale nie taka nudna…

Większości uczniów nauka historii kojarzy się jedynie z zapamiętywaniem dat bitew, koronacji królów, nazwisk przywódców wojskowych czy nazw partii politycznych. Wkuwanie wszystkich tych informacji na pamięć nie wydaje się szczególnie atrakcyjne, tym bardziej, że raz zdobyta wiedza zazwyczaj odchodzi w zapomnienie już kilka dni po sprawdzianie. Można sobie zatem zadać następujące pytanie – po co w ogóle uczyć się historii, skoro wiadomości z jej lekcji zazwyczaj w ogóle nie przydają się w dorosłym życiu, pod warunkiem, że ktoś nie uczestniczy w jakimś telewizyjnym teleturnieju wiedzy? Odpowiedź jest dosyć złożona. Przede wszystkim nauka historii pomaga w dostrzeganiu i rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych przeszłości z teraźniejszością. Sytuacja gospodarcza i polityczna niektórych państw i obszarów świata stanowi bezpośrednią konsekwencję kolonializmu czy decyzji podjętych po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Aby jednak zrozumieć tę zależność, trzeba najpierw poznać nieco faktów historycznych i zastanowić się nad ich konsekwencjami dla przyszłych pokoleń. Oprócz tego nauka historii pomaga w zrozumieniu narodowej wspólnoty oraz kultury danego społeczeństwa. Motywy i postaci historyczne pojawiające się w filmach czy literaturze stają się bardziej czytelne, jeśli posiada się nieco wiedzy na temat przeszłości swego kraju. Właśnie takie cele nauczania realizuje Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/historia-2-podrecznik-czesc-2-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-janusz-ustrzycki-p-1377990.html). Praca z tą publikacją sprawi, że nauka historii raz na zawsze przestanie być nudna.

Wybór najważniejszych treści

Dobry podręcznik do historii powinien mieć przemyślaną strukturę i w ciekawy sposób przedstawiać najważniejsze informacje, które powinien posiadać uczeń po wykładzie z tego przedmiotu. Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zdecydowanie spełnia te wymagania. Część druga podręcznika jest dedykowana uczniom klas drugich i dotyczy okresu od końca Oświecenia do początku wieku XX. Powinna być przerabiana w semestrze zimowym, po zrealizowaniu treści z pierwszego tomu publikacji. Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ma bardzo atrakcyjną dla uczniów formę, ponieważ zawiera:

 • ilustracje, reprodukcje malarskie i zdjęcia prezentujące najważniejsze postaci i wydarzenia z przeszłości
 • teksty źródłowe pomagające w zrozumieniu kontekstu omawianego tematu
 • liczne wykresy ilustrujące m.in. procesy gospodarcze i społeczne
 • mapy pokazujące przemiany polityczne w Europie i na świecie.
Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com