Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Historia wcale nie taka nudna…

Większości uczniów nauka historii kojarzy się jedynie z zapamiętywaniem dat bitew, koronacji królów, nazwisk przywódców wojskowych czy nazw partii politycznych. Wkuwanie wszystkich tych informacji na pamięć nie wydaje się szczególnie atrakcyjne, tym bardziej, że raz zdobyta wiedza zazwyczaj odchodzi w zapomnienie już kilka dni po sprawdzianie. Można sobie zatem zadać następujące pytanie – po co w ogóle uczyć się historii, skoro wiadomości z jej lekcji zazwyczaj w ogóle nie przydają się w dorosłym życiu, pod warunkiem, że ktoś nie uczestniczy w jakimś telewizyjnym teleturnieju wiedzy? Odpowiedź jest dosyć złożona. Przede wszystkim nauka historii pomaga w dostrzeganiu i rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych przeszłości z teraźniejszością. Sytuacja gospodarcza i polityczna niektórych państw i obszarów świata stanowi bezpośrednią konsekwencję kolonializmu czy decyzji podjętych po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Aby jednak zrozumieć tę zależność, trzeba najpierw poznać nieco faktów historycznych i zastanowić się nad ich konsekwencjami dla przyszłych pokoleń. Oprócz tego nauka historii pomaga w zrozumieniu narodowej wspólnoty oraz kultury danego społeczeństwa. Motywy i postaci historyczne pojawiające się w filmach czy literaturze stają się bardziej czytelne, jeśli posiada się nieco wiedzy na temat przeszłości swego kraju. Właśnie takie cele nauczania realizuje Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/historia-2-podrecznik-czesc-2-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-janusz-ustrzycki-p-1377990.html). Praca z tą publikacją sprawi, że nauka historii raz na zawsze przestanie być nudna.

Wybór najważniejszych treści

Dobry podręcznik do historii powinien mieć przemyślaną strukturę i w ciekawy sposób przedstawiać najważniejsze informacje, które powinien posiadać uczeń po wykładzie z tego przedmiotu. Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zdecydowanie spełnia te wymagania. Część druga podręcznika jest dedykowana uczniom klas drugich i dotyczy okresu od końca Oświecenia do początku wieku XX. Powinna być przerabiana w semestrze zimowym, po zrealizowaniu treści z pierwszego tomu publikacji. Historia 2. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ma bardzo atrakcyjną dla uczniów formę, ponieważ zawiera:

  • ilustracje, reprodukcje malarskie i zdjęcia prezentujące najważniejsze postaci i wydarzenia z przeszłości
  • teksty źródłowe pomagające w zrozumieniu kontekstu omawianego tematu
  • liczne wykresy ilustrujące m.in. procesy gospodarcze i społeczne
  • mapy pokazujące przemiany polityczne w Europie i na świecie.
Szkoła autorstwa freepik - pl.freepik.com